Абонемент №43. Лейф Ове Анедснес (Норвегия) в Москве