Репетиция оркестра. Диалог с Феллини на БИС! в Сочи