Стендап. Ярцев, Симонянц, Акинфиев «Зима Близко» в Москве